Skip to content

Нормативно-правовий акт поняття ознаки види

Скачать нормативно-правовий акт поняття ознаки види doc

Нормативно-правові приписи поділяються на види, згідно їх форми вираження: а) зобов'язуючі (тобто дозволяють ознаки існуючих у нормі (приписі) поняття б) забороняючі (є прямою вказівкою на правило поведінки). Нормативно-правовий акт, його ознаки та класифікація. Наприклад, нормативно-правовий затвердження положень, правил, статутів чи акти, які складаються з декларацій, відозв, закликів.

Інститут контрасигнації Підзаконний нормативно-правовий акт — акт, який видається відповідно до закону, на акт закону, для -. Нормативно-правові акти слід відрізняти від іншого різновиду правових актів - індивідуальних юридичних, а головне - від види застосування права.

Від нормативно-правових актів слід відрізняти офіційні правові документи, що не містять норм права і не вносять безпосередньо змін у законодавство.

ПОНЯТТЯ ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЇХ ОЗНАКИ ТА ВИДИ.: § Поняття л/дзаконного нормативно-правового акта. Підзаконний нормативний акт центральних органів держави. Інститут контрасигнації Підзаконний нормативно-правовий акт — акт, який видається відповідно до закону, на підставі закону, для - -.

Види нормативно-правових актів, їх юридична сила. Ознаки та види законів. Підзаконний нормативно-правовий акт. Дія нормативно-правових актів у часі просторі і за колом осіб. Систематизація нормативно-правових актів.  Поняття, види і призначення нормативно-правових актів як головного юридичного джерела і форми права; принципи вступу в дію, втрата ними юридичної сили; систематизація.

Закон і підзаконний акт: ознаки, реквізити, межі дії у часі, просторі і за колом осіб. курсовая работа [61,1 K], добавлен Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення. Поняття дії права і правового впливу. Підходи до визначення правового регулювання.

Його ознаки та рівні. Нормативно-правовий акт виконує дві рівнозначні функції: функцію юридичного джерела права і функцію форми права, тобто виступає як спосіб існування і вираження норм права. Ознаки нормативно-правового акта: 1) приймається або санкціонується уповноваженими органами держави (правотворчими органами) або народом (через референдум); 2) завжди містить нові норми права або змінює (скасовує) чинні, чітко формулює зміст юридичних прав і обов'язків; 3) приймається з дотриманням певної процедури; 4) має форму письмового акта-документа і точно визначені реквізити: а) вид акта (закон, указ, постанова);.

Поняття, види і призначення нормативно-правових актів як головного юридичного джерела і форми права; принципи вступу в дію, втрата ними юридичної сили; систематизація. Закон і підзаконний акт: ознаки, реквізити, межі дії у часі, просторі і. Нормативно-правові акти займають особливе місце у системі правових актів.

Їх необхідно відрізняти від актів застосування й тлумачення права (докладніше про це див. в інших розділах підручника).

За юридичною силою нормативно-правові акти поділяються на дві великі групи: закони і підзаконні акти. Закон -- це нормативно-правовий акт, прийнятий в особливому порядку органом законодавчої влади або на референдумі, володіє вищою юридичною силою та регулює найбільш важливі суспільні відносини.  Саме дані ознаки і виділяють закон у системі інших правових актів, додаючи йому якість верховенства.

Змінити або скасувати закон вправі тільки той орган, який його прийняв, причому в чітко встановленому порядку. 👍 Скачать бесплатно - курсовую работу по теме 'Нормативно-правовий акт – основна форма права в Україні'. Раздел: Основы права. Тут найдется полное раскрытие темы -Нормативно-правовий акт – основна форма права в Україні. Нормативно-правовий припис: поняття, структура, види. Форми викладу юридичних норм у нормативно-правових актах.

Нормативно - правовий припис – це вміщене у статті н-п акта логічно і граматично завершене судження загального характеру. Норми права (те ж саме, що і нормативно-правові приписи) мають свою структуру. Вони складаються з трьох членів: диспозиції, гіпотези, санкції.

Нормативно-правові приписи поділяються на види, згідно їх форми вираження: а) зобов'язуючі (тобто дозволяють здійснення існуючих у нормі (приписі) дій; б) забороняючі (є прямою вказівкою на правило поведінки).

Правовий акт — акт-волевиявлення (рішення) уповноваженого суб'єкта права, що регулює суспільні відносини за допомогою встановлення (зміни, скасування, зміни сфери дії) правових норм, а також визначення (зміни, припинення) на основі цих норм прав і обов'язків учасників конкретних правовідносин, міри відповідальності конкретних осіб за скоєне ними правопорушення. Він оформляється у встановлених законом випадках у вигляді письмового документа (акта-документа).

Ознаки правового акта  Види правових актів за юридичною субординацією: • нормативні, що регулюють певну сферу суспільних відносин і є загальнообов'язковими.

PDF, PDF, fb2, PDF