Skip to content

Підзаконний акт україни про освіту

Скачать підзаконний акт україни про освіту txt

Підзаконний нормативно-правовий акт - нормативний акт, виданий акт основі україни, відповідно до закону і спрямований на його підзаконний шляхом конкретизації законодавчих приписів або акт первинних норм. Закон України «Про дошкільну освіту» вiд № III.

Законодавство України про про базується на Конституції України () про складається з цього Закону, інших актів освіту України. Законодавство України про освіту. Існування підзаконних нормативних актів у правовій системі зумовлено багаторівневою структурою самих суспільних відносин, що потребують як законодавчого врегулювання, так і вторинного, детальнішого і конкретизуючого нормативного підзаконний з метою оперативного вирішення питань в україни сферах.

Завданням законодавства України про освіту є освіту суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної, наукової, загальнокультурної підготовки громадян України.

Розглянемо, які є види нормативно-правових актів, їх ієрархію, колізії норм права та інші проблемні питання, щоб розуміти, як має керівник навчального закладу реагувати на різні накази та листи відомств.

Поняття і специфічні ознаки закону та його співвідношення з законодавчим актом. Підстави, види і класифікація підзаконних нормативно-правових актів, їх юридичні властивості та переваги перед іншими джерелами права, роль у системі правового. Нормативно-правові акти з питань освіти.

Закон України «Про освіту» вiд № XII. Закон України «Про дошкільну освіту» вiд № III.  Наказ Міністерства освіти і науки України вiд № 94 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти». Спільний наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України вiд № 72/78 «Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я».

Сучасні законодавчі акти, що закріплюють право на освіту та регулюють суспільні відносини в сфері навчання. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20 грудня р Наказ МОНУ від р. Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі. Положення про загальноосвітній навчальний заклад.  SECURITY WARNING: Please treat the URL above as you would your password and do not share it with anyone.

See the Facebook Help Center for more information. Законодавство про освіту. Сучасні законодавчі акти, що закріплюють право на освіту та регулюють суспільні відносини в сфері навчання. Стаття 2. Законодавство України про освіту. 1. Законодавство України про освіту ґрунтується на Конституції України та складається із цього Закону, спеціальних законів, інших актів законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

2. Підзаконні нормативно-правові акти не можуть звужувати зміст і обсяг конституційного права на освіту, а також визначених законом автономії суб’єктів освітньої діяльності та академічних свобод учасників освітнього процесу. Статус документа: чинний.

ЗАКОН УКРАЇНИ. Про освіту. (Відомості Верховної Ради (ВВР), , № , ст). {Із змінами, внесеними згідно із Законами № VIII від , ВВР, , № 5, ст № VIII від , ВВР, , № 5, ст № VIII від , ВВР, , № 21, ст № VIII від }.

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави. Підзаконний нормативно-правовий акт - нормативний акт, виданий на основі закону, відповідно до закону і спрямований на його виконання шляхом конкретизації законодавчих приписів або встановлення первинних норм.

Слово "підзаконний" не означає меншу юридичну обов'язковість цього акта порівняно з нормативно-правовим актом. Підзаконний акт володіє необхідною юридичною силою.

Щоправда, його юридична сила не має такої ж загальності і верховенства, як це властиво закону. Проте він посідає важливе місце в системі правового регулювання, оскільки забезпечує виконання законів шляхом конкрет. Перелік законодавчих і підзаконних актів та нормативно-правових документів із загальних питань освіти та післядипломної освіти в Україні.

1. Загальні питання освіти в Україні.  Постанова Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про освіту"" від 23 березня року № а/ВР. "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" від 3 березня року № /ВР. "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 5 лютого року № ХІІ // ВВР, - № - ст. (із змінами, внесеними згідно із Законами України від Работа по теме: Посібник_ПВШ.

Глава: 4. Нормативно правові документи, що регулюють діяльність системи освіти, визначають основні напрями її реформування. ВУЗ: КУ (КГПУ).

EPUB, PDF, djvu, txt