Skip to content

Тарифікаційний список педагогічних працівників бланк приклад

Скачать тарифікаційний список педагогічних працівників бланк приклад djvu

Приклад оформлення першої частини тарифікаційного списку працівників загальноосвітнього навчального закладу. Наказ «Про проведення тарифікації педагогічних працівників» (див. Тарифікаційний список працівників культури бланк. Допоможіть знайти бланк тарифікаційного списку працівників культури (не педагогів). Тарифікація педагогічних працівників навчальних закладів є визначальною умовою оплати праці в навчальному закладі.

Тарифікація педагогічних працівників навчальних закладів є визначальною умовою оплати праці в навчальному закладі. Саме під час тарифікації визначається обсяг пед.  Розглянемо приклад обчислення зарплати педагогічних працівників. Приклад.

Вчителю української мови та літератури Задерному І. І. за результатами атестації року встановлено вищу кваліфікаційну категорію (12 тарифний розряд), якому на р. відповідає посадовий оклад в розмірі ,00 грн.

та педагогічне звання «старший вчитель».  Зразок відображення зарплати Задерного І. І.у тарифікаційному списку, а також деяких інших працівників наведено вище. № з/п. Прізвище, імя та по батькові. База даних "Законодавство України" містить нормативно-правові документи українського законодавства, термінологію, анотації англійською мовою, переліки первиних актів тощо.

Тарифікація педагогічних працівників навчальних закладів – важливий момент у житті кожного педагогічного колективу. Адже під час тарифікації визначають обсяг педагогічного навантаження кожного працівника, розмір його заробітної плати, встановлюють доплати тощо. Тарифікацію проводить тарифікаційна комісія, створена відповідно до наказу керівника навчального закладу.  Приклад оформлення першої частини тарифікаційного списку працівників загальноосвітнього навчального закладу.

Погоджено з профспілковим комітетом Затверджую: _ серпня р. первинної профспілкової організації Директор ЗОШ №. — тарифікаційні списки встановленої форми затверджуються за погодженням із профспілковим комітетом не пізніше 5 вересня і подаються вищестоящому органу управління (п.

4); — встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року (п. 68); — за час роботи в період канікул оплата праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволяється вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями в тій же установі, провадиться з розрахунку заробіт.

Гибкая система скидок. Доставка по РФ от руб. Удобная система оплаты Магазин на Маркете. Наказ «Про проведення тарифікації педагогічних працівників» (див. зразок). Протокол ПК (якщо є) про погодження розподілу годин педагогічного навантаження. Протокол ради про погодження робочого плану на / н.р.. Протокол спільного засідання педагогічної ради і ради про розподіл годин варіативної складової.  обсяг навчального навантаження у тарифікаційному списку відображається в.

розрізі кожного предмета або посади: № п/п. Складання тарифікаційного списку педагогічного персоналу. На прикладі школи № 27 складаємо тарифікаційний список вчителів та інших працівників. Маємо такі результати: на загальне число класів становить 30, число класів-комплектів ГПД – 1, число учнів – (розраховано у завданні 1).

Заробітні плати вчителів (посадовий оклад, розмір підвищень, доплат та надбавок) наведено в Таблиці 1. (методичка с ). Визначимо посадовий оклад працівника освіти = тарифний коефіцієнт(мет с ) * мін ставку заробітної плати (на р. – грн). Таблиця 1. Ставки заробітної плати вчителів всіх сп. Штатні розписи, тарифікаційні списки. Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.

(наказ МОН від р. № (витяг) (зі змінами та доповненнями, останні з яких внесено наказом МОН від р. № 81). Схема тарифних розрядів посад окремих категорій педагогічних працівників навчальних закладів і установ освіти. № 8 - Підвищення окладів педагогів: обговорюємо зміни.  Тарифікацію педагогічних працівників в освітніх закладах проводять щороку станом на 1 вересня. Проте відповідна робота проходить саме зараз. Тому ми вирішили нагадати основні її моменти.

djvu, PDF, doc, PDF